İstanbul İstanbul°C
  • Dolar döviz kuru 6.7457
  • Euro döviz kuru 7.5651
  • 03-11-2019 14:14

2019 DİB-GYS Soru ve Cevapları

2019 DİB GYS,Vaizlik ve Şube müdürlüğü, din hizmetleri uzmanlığı , murakıplık ve şeflik yazılı sınavı Eskişehir Anadolu Üniversitesince 2 Kasım 2019 tarihinde yapmıştı... Yapılan değerlendirmeler için TIKLAYINIZ

2019 DİB-GYS Soru ve Cevapları

Sorulari Degerlendiriyoruz
Vaizlik ve din hizmetleri uzmanlığına girdim. Hangisi nerede çıktı hatırlamıyorum. Ama.hatirladigim soruları yazayım
1. Yüksek mahkeme olmayan
2. Tabsıratül edille
3. KurbAn
4. Haccın hanefiye göre rükünleri
5. Islık, el çırpmak
6. Buharının ahlâk kitabı
7. İstinsah komisyonunda kim yoktu
8. Disiplin amirleri
9. İnsan kaynakları genel müdürlüğü
10. Camilerin ibadete açılması
11. Emsalul Kur'an
12. Concordans
13. Dirayetul hadis
14. Umretul kaza
15. Cenaze namazının rüknü
16. Din in anayasadaki görevleri
17. Abdesti bozan
18. Zeydilik
19. Mali müstefad
20. Tefsirul Kur'an il azim
21.medarikut tenzil
22. Hükmü r Ra
23. Messi muttasilin hükmü
24. Vücuh
25. Nezair
26. Tehaddi ayeti
27. İnme betşe ayeti
28. Müstedrek
29. Ahzab suresinde hangi savaş anlatılıyor
30. Üsve i hasene
31. Tercüman ül Kur'an
32. Tuhur, kuru
33. Namazın vacibj
34. Nezir tavafı
35. Dilekçe
36. Sefeh
37. Taklit döneminde olmayan
38. Hadis eseri, cami
39. Sahabeye hadis yazma yasağı
40. Ülfet
41. Mihne
42. Tebük seferi
43. mazeret izni, sağlıkçı
44. Başmüezzin
45. Ortak nitelik
46. Okur yazar
47. Baba
48. Defterlerin
49. Memurluğun sona ermesi
50. Eşari
51. Haram li gayrihi
52. Sebt
53. Vehmür Ravi
54. İctimai tefsir
55. Şoklanan koyun
56. Hudus delili
57. Kavli kadim, kavli cedid
58. Hanefi, Endülüs
59. İbni hazm
60. Münavele
61. Müdelles hadis
62. Mürsel hadis
63. Mütevatir hadis
64. Ahad hadisle amel
65. Hemmam b. Münebbih sahifesi
66. Mekke, Medine, küfe
67. Davet mektupları
68. Nesi olayı
69. Ficar savaşları
70. Memurların siyasi haklarından olmayan
71. Üzerine yemin edilmeyen, nehir
72. Zekat verilen yerler
73. Hadislerin hüküm koyması
74. Organ nakli
75. Estetik ameliyat
76. Haramla tedavi
77. Selefiyyenin esasları, tafsil
78. Selefiyye. İman. Amel
79. Mürtekibi kebire
80. Oruç tutmamayi mübah kılan durumlar
81. Kefarette hangisi yok
82. Adak nasıl olmalı
83. Mümeyyiz çocuğun eylemleri
84. Vücup ehliyeti
85. Haberi sifatlar
86. Agnostizm
87. Kaynukaoğulları
88. Veda hutbesinde olmayan
89. Kudsi hadis
90. Ayette hangisi yok, sadaka
91. Garibul Kur'an
92. Sahabe döneminde tefsir
93. Hac, acente, para cezası
94. Gensoru


Vaizlik ve din hizmetleri uzmanlığına girdim. Hangisi nerede çıktı hatırlamıyorum. Ama.hatirladigim soruları yazayım
1. Yüksek mahkeme olmayan
2. Tabsıratül edille
3. KurbAn
4. Haccın hanefiye göre rükünleri
5. Islık, el çırpmak
6. Buharının ahlâk kitabı
7. İstinsah komisyonunda kim yoktu
8. Disiplin amirleri
9. İnsan kaynakları genel müdürlüğü
10. Camilerin ibadete açılması
11. Emsalul Kur'an
12. Concordans
13. Dirayetul hadis
14. Umretul kaza
15. Cenaze namazının rüknü
16. Din in anayasadaki görevleri
17. Abdesti bozan
18. Zeydilik
19. Mali müstefad
20. Tefsirul Kur'an il azim
21.medarikut tenzil
22. Hükmü r Ra
23. Messi muttasilin hükmü
24. Vücuh
25. Nezair
26. Tehaddi ayeti
27. İnme betşe ayeti
28. Müstedrek
29. Ahzab suresinde hangi savaş anlatılıyor
30. Üsve i hasene
31. Tercüman ül Kur'an
32. Tuhur, kuru
33. Namazın vacibj
34. Nezir tavafı
35. Dilekçe
36. Sefeh
37. Taklit döneminde olmayan
38. Hadis eseri, cami
39. Sahabeye hadis yazma yasağı
40. Ülfet
41. Mihne
42. Tebük seferi
43. mazeret izni, sağlıkçı
44. Başmüezzin
45. Ortak nitelik
46. Okur yazar
47. Baba
48. Defterlerin
49. Memurluğun sona ermesi
50. Eşari
51. Haram li gayrihi
52. Sebt
53. Vehmür Ravi
54. İctimai tefsir
55. Şoklanan koyun
56. Hudus delili
57. Kavli kadim, kavli cedid
58. Hanefi, Endülüs
59. İbni hazm
60. Münavele
61. Müdelles hadis
62. Mürsel hadis
63. Mütevatir hadis
64. Ahad hadisle amel
65. Hemmam b. Münebbih sahifesi
66. Mekke, Medine, küfe
67. Davet mektupları
68. Nesi olayı
69. Ficar savaşları
70. Memurların siyasi haklarından olmayan
71. Üzerine yemin edilmeyen, nehir
72. Zekat verilen yerler
73. Hadislerin hüküm koyması
74. Organ nakli
75. Estetik ameliyat
76. Haramla tedavi
77. Selefiyyenin esasları, tafsil
78. Selefiyye. İman. Amel
79. Mürtekibi kebire
80. Oruç tutmamayi mübah kılan durumlar
81. Kefarette hangisi yok
82. Adak nasıl olmalı
83. Mümeyyiz çocuğun eylemleri
84. Vücup ehliyeti
85. Haberi sifatlar
86. Agnostizm
87. Kaynukaoğulları
88. Veda hutbesinde olmayan
89. Kudsi hadis
90. Ayette hangisi yok, sadaka
91. Garibul Kur'an
92. Sahabe döneminde tefsir
93. Hac, acente, para cezası
94. Gensoru

https://www.facebook.com/groups/741018679692002/ 

2019 DİB GYS, Eskişehir Anadolu Üniversitesince yazılı aşaması 2 Kasım 2019 tarihinde yapılmıştı. Haber merkezimize, whatsapp ve facebook guruplarından gelen yorumlardan derlenmiş  Soru ve Cevapları sizler için hazırladık....çok zor olan sınavda adaylardaki heyecan bir nebze olsun azaldı....
Vaizlikte yorumlardan elde edilen sonuçlar.


1-mali müstefad .

2-istinaf mahkemeleri .

3-ortak nitelik.

4-nesefi .

5-nesefi.

6-kurban kör hayvan.

7-disiplin amiri-

8-concordance-

9-buhari ahlak-

10-şatibi.

‛-haccın rükunu-

12-ihacla ilgili diğer soru-

13-leyyinul hadis.

14-ahzab suresi-

15-kavli kadim kavli cedid.

16-zeydiye-

17-müdellis.

18-müstadrek.

19-münavele.

20-garibul kuran .

21-haram ligayrihi-

22-rivayatül hadis

23-baş müezzin.

24-organ nakli

25-meddi muttasılın hükmü.

26-ins ve in toplansa kuranın aynısını getiremez .

27-vücuh.

-28-fıtır sadakası evlilikte iki şahit ölü deniz hayvanlarının yenilmesi

29-bedir savaşından sonra müs. saldıran yahudi kabilesi.

30-ahad hadis kabul şartları

31-mümeyyiz çocuk

32-dini yayınlar.

33-husus imkan delili

34-Allah ın sıfatları zati-

35-

36-filzilali kuran.

37-mihne.

38-veda hutbesinde söylenmeyen.

39-görevden uzaklaştırma.

40-selef görüşü iman amel .

41- sahabe döneminde tefsir çlışmları.

42-önde gelen tefsir okulları, medine kufe şam

Başka bir yorumda
Vaiz sınav
1-yüksek mahkeme değildir
İstinaf
2-herkesle iyi geçinen
Ülfet
3-kurban olmayan
Kör olan
4-veda hutbesinde olmayan
içki
5-tefsir ekılleri
Mekke- medine- kufe (ırak)
6-müstedrek
7-memurun açığa alınması
8-baş müezzin
9-hangisine yemin edilmemiştir
Nehir
10-seyyid kutub
İctimai tefsir
11-insü- cinni icazla ilgili ayet
12-mihme
13- müdelles
14-meddi muttasıl
Vacib
15-vucuh
16-hudus delili
17- haberi sıfat
18-kutsi hadis
Sahih- hasen zayıf
19-hac arafat
20-afakiler ifrad haccı yapmaz

**********

Murakıplık sınavı B kitapçığı
1- müşkilul kuran
2- maturidilik : ebu hanife degil yanlışı soruyordu
3- er risale: imam şafi
4- buharı: el edebül müfret
5- fahrettin razı: mefatihul gayp
6- umrenin rükünleri; niyet
7- tecvit sorusu ; mutekaribeyn tam idgam
8- mbtss şartı : başmüezzinlik
9- mutezile ; adalet
10- 657 sayılı kanun ; tüm diyanet personeli
11- 3 sahabe hakkında ayet ; tebuk gazvesi
12- نحل: gönül hoşluğu

****************
ŞEFLİK


************************************
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜşube müdürlüğü

1. Kuranın tedricen inme nedenleri,
2. Taşınır sorusu D
E) Taşınır İşlem Fişi,

3. Tefsir sorusu
D
E) Muhkem

4. Disiplin amirliğinde Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
B
C) şef şb Md müftü

5. Hadis sorusu

A) Mevkuf,
B

6. İl idare kurulu kararlarına karşı itiraz nereye yapılır
A
B) Danıştay

7. Aşağıdakilerin hangisinde ikileme yoktur
A) Okur yazar,
B) dırdır
C) cızbız
D) caka maka

8. Aşağıdakilerden hangisinde diyanet sınav yönetmeliği uygulanır
A
B) Eğt. uzm

9. Aşağıdakilerden hangisi soruşturma izni verir
C
D) TBMM başkanı

10. Dilekçe kanunu sorusu,
11. Aşağıdakilerden hangisi yıllık kaleminden değildir
D
E) Giyim yardımı

12. Disiplin amiri sorusu (il mfts),
13. Husn Kubh,
14. resmi yazışma kurallarına göre konu ile muhatap arasındaki boşluk
B
A) iki ila dört

15. Dib sınav kriterleri,
16. .... Aşağıdakilerden hangisinin görevidir
B
C) Din Hizmetleri Genel Müd.

17. Resmi nikahtan sonra nikahın dini gereklerini yapmak aşağıdakilerden hangisinin görevlerindendir
D
E) İmam, müezzin

18. Aşağıdakilerden hangisi umre organizasyonunda acentalara verilen cezalardan değildir
C
D) para cezası

19. Şakiroğlu hangisi hizmetten sayılmaz
B
C) yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilenler

20. Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan sebeplerdendir
A
B) bilerek ağız dolusu kusmak

21. Lens sorusu,
22. Aşağıdakilerin hangisi zekat için geçerlilik şartıdır.
A
B
C
D) Niyet,

23. Aşağıdakilerden hangisi ihram yasaklarından değildir
A
B) banyo yapmak

24. Türkçe sorusu (Defterlerimize),
25. Türkçe sorusu (özel cins isim)
D
E) Baba koruk yer, oğlunun dişi kamaşır

26. Dilekçe kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A
C) Yabancıların karşılıklılık ilkesine bağlı kalarak verdikleri dilekçenin Türkçe olma zorunluluğu yoktur

27. Kamu Mali Saydamlık sorusu,
A
B
28. Aşağıdakilerden hangisi mazeret izni değildir
D
E) radyoaktif ışınlara maruz kalanlara verilen sağlık izni

29. Mekke'nin fethinden sonra 12000 kişilik ordu ile yapılan Müslümanların çokluğuyla övündükleri kur'an-ı Kerim'de bahsedilen savaş
C
D)Huneyn,

30. Uhut Savaşı'ndan sonra olan, peygamberimizin ateş yakılmasını emrettiği A) Hamra ul Eset,
B

31. İslamdan önceki Arap kabileleri arasındaki savaşlara ne denirdi
A
B
C
D) eyyamül arab

32. Meal sorusu Ayetteki Taneten kelimesinin anlamı nedir
A
B) sırdaş

33. Altı çizili yerde hangi tecvit vardır
A
B
C
D) İhfa i şefevi,

34. Sınav belgelerinin saklanma süresi,
A
B) 2 yıl / mahkeme sonuna kadar
C
D

35. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük millet meclisinde bilgi isteme şekillerinden biri değildir
A) Gensoru,
B
C
D

36. Camilerin yapımı-devri hangisinde yanlış verilmiştir
A
B
C) camiler müftünün teklifi mülkî amirin onayıyla açılır

37. A grubu cami görevlisinde aranan şartlardan hangisi yanlıştır
A
B) 4 yıllık dini lisans mezunu olmak
C
D

38. Sözleşmelilerle ilgili bilgilerden hangisi yanlış
A)kurumlar arası geçebilirler
B
C
D

39. Aşağıdakilerden hangisi sözleşmelerde Tek taraflı fesh nedenleri değildir
A
B
C) eşinin vefatı
D

40. Aşağıdakilerden hangisi Siyasi haklardan değildir
A) Sendika kurma hakkı
B
C
D

41. Hangisi kişinin ödev ve sorumluluklarından değildir (şikayet, müracaat hakkı),
42. Kuran Kursu sorusu,
43. Namaz (Ameli Kalil),
44. Medine vesikasında aşağıdakilerden hangisi yoktur
A
B) Medine dışında bir saldırı olduğunda birlikte hareket edilecek
C
D

45. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A) Sabah ve Cuma namazı kılmakta iken vakit çıksa namaz bozulmaz,
B
C
D

46. Kıyas sorusu,
47. Kamu ihale kanunu sorusu,
A
B
C
D) doğrudan teminde işi hızlandırmak için mal ve hizmet alımını birlikte yapmak

48. Görevden sayılmayanlar
A
B
C
D) yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilerin süreleri

49. Adliyeye karşı suçlar,
a) suçu kabullenme
B) iftira
C) yalan yere yemin
D) rüşvet

50. Bilgi talebinde gizli belgeler varsa talep reddedilir diye bir şık vardı. Yanlış olandı ve sorunun cevabıydı.HABERE YORUM YAZIN
Ahmet başara Ahmet başara 04.11.2019

Sayın admin Şube Müdürlüğü 8. Aşağıdakilerden hangisinde diyanet sınav yönetmeliği uygulanır A B) Eğtim Görevlisi olacak.

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

ÇOK OKUNAN HABERLER